VLUCHT

Een persoon probeert van zijn euforisch koffiemoment te genieten, maar het verstrijken van tijd maakt het voor hem onmogelijk om lang in zijn gelukzaligheid te verblijven.

Mijn afstudeershort gaat over het gevoel van vervreemding door tijdsverlies en het onvermogen om terug te keren; een groot en abstract onderwerp voor een korte film. Daarom probeer ik deze gevoelens te vangen in het expressievol animeren van de kleine en alledaagse handelingen die de hoofdpersoon van mijn short uitvoert. Door de acties en het verhaal van de short klein te houden, zonder spraak of uitleg, dwing ik mezelf om meer te vertellen met beweging en timing. Met mijn short vertel ik ook voor het eerst een echt persoonlijk verhaal, waarbij ik beeldend en inhoudelijk de grens tussen experimentele en orthodoxe technieken op heb gezocht. Mijn voornaamste noodzaak is dan ook het creëren van oprecht beeld en narratief; iets wat ik na heb proberen te streven door het thema dicht bij mezelf te houden en me te verdiepen in de technieken die me binnen het vakgebied interesseren.

Genomineerd voor Academieprijs ArtEZ Zwolle 2016
Genomineerd voor TENT Academy Awards 2016
FLIGHT

A person tries to enjoy his euphoric coffee moment, but the progression of time makes it impossible for him to remain resided in bliss.

My graduation short is about the feeling of alienation due to loss of time and the inability to go back; a grand and abstract concept for a short film. This is why I've tried to catch these feelings through the expression-filled animation of little and everyday actions performed by the protagonist in my animation. By keeping the actions and stories of my short compact, without speech or explanation, I forced myself to rely more on movement and timing to tell my story. This is also the first time that I am telling a truly personal story, in which I explored the border between experimental and orthodox animation; both in content and image. My main necessity was to create sincere narrative and images; something I've pursued by keeping the theme close to myself and by studying the techniques that interest me within animation.Nominated for Academy Prize ArtEZ Zwolle 2016
Nominated for TENT Academy Awards 2016
Mark